Jan Zamoyski – Ciekawostki, Informacje i Fakty

Jan Zamoyski
źródło: Wikipedia

Jan Zamoyski to niewątpliwie znany każdemu Polakowi szlachcic. Jakie ciekawostki o nim warto poznać? Co takiego wyjątkowego go wyróżnia?

1) Jan Zamoyski stał się katolikiem z uwagi na dzieła dwóch świętych

Jan Zamoyski początkowo był kalwinem – jak jego ojciec. Jednak będąc na studiach często bardzo chodził do sanktuarium Świętego Antoniego oraz czytał pisma Świętego Ambrożego. To skłoniło go do zmiany wiary.

2) Studiował na uniwersytecie w Padwie

Padwa leży w północnych Włoszech, zaś jej uniwersytet należał do jednych z najlepszych. Jan Zamoyski studiował tam prawo.

3) Po powrocie do kraju prawie codziennie uczestniczył we mszy

Był to wyjątkowo pobożny człowiek. Warto podkreślać, że nawet na swoje wyprawy zabierał kapelana.

4) Nie bez powodu Zamość nazywany jest Padwą Północy

Jan Zamoyski studiował w Padwie i potem przeniósł jej krajobraz, architekturę, wykreował nieco Zamość właśnie na styl Padwy.

5) Mieszkańcy Zamościa do tej pory oddają się pod opiekę świętemu Antoniemu

Czyli właśnie temu świętemu, który tak pomógł Janowi Zamoyskiemu. Co ciekawe, podobno objawił się on w Zamościu.

6) Jan Zamoyski na początku miał zaledwie 4 wsie

O talencie tego szlachcica świadczy chociażby to, że początkowo w swoim władaniu miał on zaledwie cztery wsie. Później zaś, kiedy umierał, jego imperium liczyło 23 miasta i aż 819 wsi!

7) Ordynacja Zamoyska przetrwała formalnie aż do 1945 roku.

Jest to jedna z pierwszych ordynacji magnackich w Rzeczypospolitej, założona przez Jana Zamoyskiego. Została ona zatwierdzona ustawą sejmową z dnia 8 lipca 1589. Zlikwidowana została po II wojnie światowej w ramach reformy rolnej.

8) W Padwie Jan Zamoyski był nawet rektorem

Zdecydowanie świadczy to o jego intelekcie i umiejętnościach. Warto zaznaczyć, że Jan Zamoyski studiował także w Strasburgu oraz w Paryżu.

9) To najbliższy współpracownik ostatniego Jagiellona

Po powrocie ze studiów, Jan Zamoyski objął stanowisko sekretarza Zygmunta Augusta, które piastował następnie aż do śmierci króla.

10) Był niejako wicekrólem w rządach Stefana Batorego

Warto podkreślić, że był to także człowiek, który naprawdę bezwzględnie rozprawiał się z opozycją i przeciwnikami.

11) Piastował dwa ważne urzędy

Warto tutaj zaznaczyć, że Jan Zamoyski zarówno piastował urząd Hetmana jak i Kanclerza Wielkiego Koronnego.

12) Z uwagi na nadmierną religijność Jan Zamoyski popełniał błędy

Przede wszystkim chodzi tu o jego ideę wolnej elekcji. Według niego, królem mogła być tylko i wyłącznie osoba pochodząca z narodu słowiańskiego i jednocześnie katolik. Jan Zamoyski popełniał także inne błędy, takie jak wplątanie Rzeczpospolitej w wojny w Mołdawii.

13) Był patriotą i nie przepadał za Habsburgami

Uznaje się, że to jego działania były główną przyczyną, dla których Habsburgowie nie zawładnęli w Polsce.

14) Znajduje się na obrazie Matejki „Batory pod Pskowem”

Co ciekawe, widać tam, że hetman nie jest specjalnie zadowolony. I to była prawda. Jan Zamoyski był generalnie za tym, żeby kontynuować wojnę z Moskwą.

15) Dzięki Janowi Zamoyskiemu trzy wyprawy przeciwko Iwanowi Groźnemu zakończyły się sukcesem

Generalnie, uznaje się, że Jan Zamoyski był naprawdę dobrym strategiem. Jego zdecydowaną zaletą było to, że nie działał on pochopnie. Co prawda, przez to był niesłusznie określany przez jemu współczesnych jako człowiek powolny. Ta powolność pozwalała jednak na podejmowanie przemyślanych decyzji.

Jak zatem widać, Jan Zamoyski to zdecydowanie bardzo ciekawa postać. Od prostego szlachcica przeszedł on do prawej ręki kilku królów Polski.

4.5/5 - (ilość ocen: 10)

Anita Nowak

Moje imię to Anita, mam 27 lat. Pasjonuje mnie podróżowanie i staram się, aby piękno otaczającego nas świata było widoczne w przestrzeni internetowej. Zdaję sobie sprawę, że zdjęcia i słowa czasami nie są w stanie dokładnie ukazać rzeczywistości danego miejsca. Urodziłam się w okolicach Warszawy, studiowałam w Gdańsku, a obecnie mieszkam w Sopocie.