Okres zaborów – Ciekawostki, Informacje i Fakty

okres zaborów
źródło: Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk, Poznaniak – Praca własna / Wikipedia

W 1772 roku Austria, Prusy i Rosja dokonały pierwszego rozbioru Polski. 3 maja 1791 uchwalono konstytucję, która była drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych. Podpisanie dokumentu zaowocowało konfederacją w Targowicy, a ta z kolei doprowadziła do wojny z Rosją i drugiego rozbioru kraju w 1793, którego dokonały Prusy i Rosja.

Rok później Tadeusz Kościuszko ogłosił powstanie narodowe, które jednak zakończyło się klęską i trzecim rozbiorem w 1795 roku. Od tego momentu Polska całkowicie zniknęła z map, a jej obywatele mieli do końca pierwszej wojny światowej żyć pod trzema zaborami.

Imperium Osmańskie było jedynym państwem, które nigdy nie uznało rozbiorów Polski.

Choć brzmi to dobrze i w duchu patriotycznym, nie jest prawdą, że wszystkim źle żyło się pod zaborami. Największe restrykcje zawsze były nałożone na zabór rosyjski, ale już w austriackim Polacy mogli oglądać sztuki teatralne w swoim języku, edukować się i wieść całkiem przyjemne życie.

Adam Mickiewicz, polski wieszcz, należał do pierwszego pokolenia ludzi, którzy urodzili się pod zaborami. O Polsce, którą tak ubóstwiał w swoich dziełach, wiedział tylko od rodziców. Niestety, przyszło mu spędzić całe życie, nie doczekawszy się Polski niepodległej
.
W XIX wieku kobiety zajmowały się produkcją ładunków wybuchowych, a nawet zamachami na tajną policję carskiej Rosji. Obszerne stroje i eleganckie długie suknie pozwalały im na przenoszenie w miejscach publicznych sporych ilości materiałów wybuchowych.

W 1807 roku, na mocy traktatu tylżyckiego, powstało Księstwo Warszawskie. Napoleon Bonaparte był nadzieją Polaków na odrodzenie się Polski.
Niestety, porażki wojenne Napoleona odebrały Polakom szansę na odzyskanie kraju. W 1815 odbył się Kongres Wiedeński, który miał wprowadzić nowy porządek w Europie i posprzątać po wszystkich wojnach napoleońskich. Powstało wówczas Królestwo Polskie połączone unią personalną z Rosją, Wielkie Księstwo Poznańskie oraz Rzeczpospolita Krakowska.

W Królestwie Kongresowym postawiono nacisk na zachowanie świadomości narodowej. To tu odbywało się najwięcej tajnych zebrań, podczas których planowano zamachy i powstania. Jednocześnie nadeszła epoka pozytywizmu, która skłoniła ludzi do pracy na rzecz ogólnego rozwoju i wejścia w czasy pary oraz elektryczności.

Polska odzyskała niepodległość dopiero 11 listopada 1918 roku, który do dziś jest traktowany jako święto narodowe.

4.7/5 - (ilość ocen: 10)

Anita Nowak

Moje imię to Anita, mam 27 lat. Pasjonuje mnie podróżowanie i staram się, aby piękno otaczającego nas świata było widoczne w przestrzeni internetowej. Zdaję sobie sprawę, że zdjęcia i słowa czasami nie są w stanie dokładnie ukazać rzeczywistości danego miejsca. Urodziłam się w okolicach Warszawy, studiowałam w Gdańsku, a obecnie mieszkam w Sopocie.