Okres zaborów – Ciekawostki, Informacje i Fakty

okres zaborów
źródło: Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk, Poznaniak – Praca własna / Wikipedia

W 1772 roku Austria, Prusy i Rosja dokonały pierwszego rozbioru Polski. 3 maja 1791 uchwalono konstytucję, która była drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych. Podpisanie dokumentu zaowocowało konfederacją w Targowicy, a ta z kolei doprowadziła do wojny z Rosją i drugiego rozbioru kraju w 1793, którego dokonały Prusy i Rosja.

Rok później Tadeusz Kościuszko ogłosił powstanie narodowe, które jednak zakończyło się klęską i trzecim rozbiorem w 1795 roku. Od tego momentu Polska całkowicie zniknęła z map, a jej obywatele mieli do końca pierwszej wojny światowej żyć pod trzema zaborami.

Imperium Osmańskie było jedynym państwem, które nigdy nie uznało rozbiorów Polski.

Choć brzmi to dobrze i w duchu patriotycznym, nie jest prawdą, że wszystkim źle żyło się pod zaborami. Największe restrykcje zawsze były nałożone na zabór rosyjski, ale już w austriackim Polacy mogli oglądać sztuki teatralne w swoim języku, edukować się i wieść całkiem przyjemne życie.

Adam Mickiewicz, polski wieszcz, należał do pierwszego pokolenia ludzi, którzy urodzili się pod zaborami. O Polsce, którą tak ubóstwiał w swoich dziełach, wiedział tylko od rodziców. Niestety, przyszło mu spędzić całe życie, nie doczekawszy się Polski niepodległej
.
W XIX wieku kobiety zajmowały się produkcją ładunków wybuchowych, a nawet zamachami na tajną policję carskiej Rosji. Obszerne stroje i eleganckie długie suknie pozwalały im na przenoszenie w miejscach publicznych sporych ilości materiałów wybuchowych.

W 1807 roku, na mocy traktatu tylżyckiego, powstało Księstwo Warszawskie. Napoleon Bonaparte był nadzieją Polaków na odrodzenie się Polski.
Niestety, porażki wojenne Napoleona odebrały Polakom szansę na odzyskanie kraju. W 1815 odbył się Kongres Wiedeński, który miał wprowadzić nowy porządek w Europie i posprzątać po wszystkich wojnach napoleońskich. Powstało wówczas Królestwo Polskie połączone unią personalną z Rosją, Wielkie Księstwo Poznańskie oraz Rzeczpospolita Krakowska.

W Królestwie Kongresowym postawiono nacisk na zachowanie świadomości narodowej. To tu odbywało się najwięcej tajnych zebrań, podczas których planowano zamachy i powstania. Jednocześnie nadeszła epoka pozytywizmu, która skłoniła ludzi do pracy na rzecz ogólnego rozwoju i wejścia w czasy pary oraz elektryczności.

Polska odzyskała niepodległość dopiero 11 listopada 1918 roku, który do dziś jest traktowany jako święto narodowe.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *